Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1  Sklep internetowy działający pod adresem www.beli.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wyrobów pończoszniczych. Sklep www.beli.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski, jak również krajów Unii Europejskiej. Właścicielem sklepu internetowego www.beli.pl jest firma Beli Paulina Sadłecka, której siedziba znajduje się po adresem:

 

ul. Gdańska 91/93,

90-613 Łódź, powiat Łódź, woj. ŁÓDZKIE

tel. 606-842-190 

 

NIP 7251941784

REGON 101520247

 

1.2 Kontakt telefoniczny: 606842190, jak również przy pomocy poczty elektronicznej kontakt@beli.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00.

1.3 Ceny prezentowanych przez sklep produktów podane są w złotych polskich. Ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki, które doliczane są w momencie składania zamówienia.

1.4 Złożenie zamówienia w sklepie www.beli.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

 

 

2. Składanie i realizacja zamówień

 

2.1 Prezentowane na stronie sklepu www.beli.pl produkty można zamówić poprzez:

- kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” znajdującej się przy produkcie oraz wypełnienie formularze rejestracyjnego

- kontakt ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej o adresie kontakt@beli.pl

- kontakt telefoniczny 606842190 w dni powszednie w godz. 8:30 do 15:30/16:00

 

2.2 Jeśli formularz rejestracyjny (w którym wymagane są podstawowe dane osobowe kupującego, niezbędne do weryfikacji i potwierdzenia zamówienia), zostanie wypełniony nieprawidłowo, bądź e-mail będzie niezrozumiały, zamówienia takie nie będą realizowane.

 

2.3 Po zgłoszeniu chęci zakupu danego towaru, kupujący otrzymuje potwierdzenie realizacji swojego zamówienia drogą elektroniczną w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W potwierdzeniu widnieje numer zamówienia, lista zamawianych towarów, kwota oraz adres i numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty wyliczonej sumy, z tytułem „Zapłata za zamówienie numer XXX...”, gdzie numer zamówienia dołączony jest do e-maila potwierdzającego zamówienie.

 

2.4 Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Państwa.

 

2.5 Zamawiający ma pięć dni na dokonanie wpłaty na konto sklepu. Brak wpłaty piątego dnia oznacza rezygnację przez zamawiającego z chęci realizacji zamówienia. Takie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 

2.6 Zamawiany towar dostarczany jest do klienta przez (do wyboru):

- Odbiór osobisty

- Paczkomaty

- Kurier DPD

 

3. Koszty dostawy

 

3.1 Przesyłki nadawane kurierem 

- DPD 11,99 zł

- Przesyłka kurierska pobraniowa DPD 19zł

 

3.3 Odbiór osobisty w Łodzi po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

3.4 Paczkomaty

- Odbiór paczki w wybranym Paczkomacie 11,99 zł

 

 

 

4. Zwroty i reklamacje

 

4.1 Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczanego towaru. Jeżeli jest on uszkodzony mechanicznie, nie zgodny z zamawianym rodzajem bądź ilością, Zamawiający niezwłocznie powinien powiadomić o tym Sprzedającego drogą pisemną (wypełniając formularz na stronie sklepu www.beli.pl/zwroty/), drogą telefoniczną 606842190, lub drogą pocztową. 

4.2 Czas zwrotu zamawianego towaru to 14 dni, co zawarte jest w artykule 10 ustawy 1 (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.).

4.3 Wymiany, zwroty i reklamacje prosimy przesyłać na adres:

ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź, powiat Łódź, woj. ŁÓDZKIE

4.4 Zwrot środków w przypadku reklamacji bądź zwrotu produktu zostanie dokonany maksymalnie w ciągu 14 dni. 

 

5. Ochrona danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Beli Paulina Sadłecka oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą towarów.

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie następujących podstaw prawnych:

zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), np. na podstawie dodatkowej zgody Beli Paulina Sadłecka może zbierać dodatkowe, fakultatywne dane w celu profilowania, w celach marketingowych, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody;

wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych, Administrator podejmie środki techniczne

i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Każdy Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, poprawienia jego danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Wszelką korespondencję lub zgłoszenia ustne dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Beli Paulina Sadłecka, ul. Gdańska 91/93 l.14A, 90-613 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@beli.pl

Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.

Każdy Kupujący posiada także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Taką skargę należy kierować na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Dane osobowe Kupującego bez wyraźnej, odrębnej zgody lub obowiązku wynikającego

z powszechnie obowiązującego prawa nie będą przekazywane do państw trzecich i do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

close Koszyk

Utwórz konto

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło